Tờ khai đăng ký thuê đất

Mẫu Tờ khai đăng ký thuê đất

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….ngày….tháng….năm

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ ĐẤT

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

…………………………………………………………………………….

Tên tổ chức:………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………….. Điện thoại:…………………………………………..

Khu đất đáng sử dụng theo Quyết định giao đất (số, ngày, tháng, năm):

……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………..

Diện tích (m2):……………………………………………………………………………………………

Thời hạn giao đất (năm):……………………………………………………………………………..

Mục đích sử dụng:

Đề nghị đăng ký chuyển sang thuê đất:…………………………………………………………

Thời hạn thuê đất (năm):…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Phương thức trả tiền thuê đất:……………………………………………………………………..

Đề nghị khác:…………………………………………………………………………………………….

Cam kết:

  • Sử dụng đất đúng mục đích đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;
  • Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn;
  • Các cam kết khác (nếu có):…………………………………………………………………………

Đại diện tổ chức xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191