TỜ KHAI NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mẫu TỜ KHAI NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỤC THUẾ……

 

CHI CỤC THUẾ…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….ngày….tháng….năm….. 

TỜ KHAI NỘP THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I. PHẦN TỰ KÊ KHAI

1 – Người chuyển quyền sử dụng đất

a) Họ tên người chuyển quyền sử dụng đất………………………………………………………..

(Tên của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân).

b) Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……ngày…..tháng…..năm…..do………..

………………………………………………………….cấp (cơ quan cấp).

hoặc Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền số…….ngày………

tháng……..năm……do………………………….cấp………………………………..

2 – Họ tên người nhận quyền sử dụng đất:………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

3 – Hợp đồng mua bán, hoặc đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất làm tại……

…………………ngày……..tháng…….năm….và đã được UBND phường xác  nhận

ngày….tháng…..năm……………..

4 – Đất chuyển quyền sử dụng:

a.Diện tích:…………………………………………………m2

b.Loại đất hoặc loại đường phố:……………………………

c.Vị trí đất hoặc hạng đất:………………………………….

5 – Họ tên người thay mặt kê khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất:

Tôi xin cam đoan việc kê khai trên đây là đúng sự thật, hợp pháp va xin nộp thuế đầy đủ đúng kỳ hạn.

Người khai

(Họ và tên, ký)

 

II. PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ

1 – Diện tích đất chuyển quyền sử dụng:………………………………………. m2

2 – Loại đất, vị trí, hạng đất:………………………………………………………..

3 – Loại đường phố:……………………………………………………………………

4 – Giá đất tính thuế:………………………………………………………………….. đ/m2

5 – Giá trị đất chịu thuế chuyển quyền:…………………………………………. đồng

6 – Thuế suất:……………………………………………………………………………. %

7 – Số thuế phải nộp:………………………………………………………………….. đồng

8 – Đối tượng được miễn hoặc giảm:…………………………………………….

(ghi rõ theo đối tượng nào)

9 – Số thuế được miễn hoặc giảm:……………………………………………….. đồng

10 – Số thuế còn phải nộp:………………………………………………………….. đồng

Viết bằng chữ (…………………………………………………………………………. )

11 – Người chuyển quyền (hoặc người nộp thay) nhận giấy này thay thông báo thuế ngày….tháng…..năm……..

Cán bộ kiểm tra tính thuế

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan thuế

 

(Ký tên, đóng dấu)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191