Mẫu Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư – Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp

Trang 3

Phụ lục I-3

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]Kính gửi:
[02]Nhà đầu tư:
Đăng ký thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

I. Nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp:

[03]1. Tên doanh nghiệp:
[04]2. Địa chỉ trụ sở chính:
[05]Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có)
[06]3. Loại hình doanh nghiệp đăng ký thành lập:
[07]4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
[08]5. Ngành, nghề kinh doanh:
[09]6. Vốn của doanh nghiệp:
[10]7. Vốn pháp định:
          II. Nội dung dự án đầu tư:
[11]1. Tên dự án đầu tư:
[12]2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:
[13]3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14]4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:
[15]Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16]5. Thời hạn hoạt động:
[17]6. Tiến độ thực hiện dự án:
[18]7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

 III. Nhà đầu tư cam kết:

  1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ đầu tư;
  2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                          ….. …, ngày …… tháng …… năm …….

[19]                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ
[20]Hồ sơ kèm theo:

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191