Mẫu Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư

PHỤ LỤC I-16: Mẫu văn bản chỉ áp dụng đối với đầu tư nước ngoài
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)

 

PHỤ LỤC I-16

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
(đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

 [01] Kính gửi:
[02]Nhà đầu tư:

Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư, các Giấy phép điều chỉnh đã cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)

I. Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

[03]1. Tên doanh nghiệp:
[04]2. Địa chỉ trụ sở chính:
[05]Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):
[06]3. Loại hình doanh nghiệp:
[07]4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
[09]5. Vốn của doanh nghiệp:
 II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư
[11]1. Tên dự án đầu tư:
[12]2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:
[13]3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14]4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:
[15]Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16]5. Thời hạn hoạt động:
[17]6. Tiến độ thực hiện dự án:
[18]7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

III. Nhà đầu tư cam kết:

  1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh Giấy phép đầu tư;
  2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.

….. …, ngày …… tháng …… năm …….

 [19] NHÀ ĐẦU TƯ
[20]Hồ sơ kèm theo:

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191