Mẫu Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Phụ lục 3: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Ban hành kèm theo Thông tư số 211/2012 / TT-BTC ngày 2012/05/12 hướng dẫn thực hiện of some of điều Nghị định số 90/2011 / NĐ-CP ngày 14/10/2012 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp)

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN

GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Kính gửi:– Bộ Tài chính

 

– Tổ chức / cá nhân phê duyệt phương án phát hành;

– Tổ chức / cá nhân chấp thuận phương án phát hành

– Ngân hàng Nhà nước

(Trường hợp phát hành trái phiếu quốc tế)

Kính gửi:– Bộ Tài chính

 

– Tổ chức / cá nhân phê duyệt phương án phát hành;

– Tổ chức / cá nhân chấp thuận phương án phát hành

– Ngân hàng Nhà nước

(Trường hợp phát hành trái phiếu quốc tế)

Kính gửi: Bộ Tài chính

 

(Vụ Tài chính Ngân hàng all and tổ chức tài chính)

  1. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

(Kỳ báo cáo từ ngày … to date …)

TTKỳ hạnNgày phát hànhNgày đáo hạnSố dư
đầu kỳ
Thanh toán
trong kỳ
Dư nợ
cuối kỳ
gốclãigốclãigốclãi
11 năm        
22 năm        
        

Ghi chú: Trường hợp do not thanh toán được, Neu rõ lý làm

  1. Báo cáo tình hình nắm stored trái phiếu theo nhà đầu tư

(Kỳ báo cáo từ ngày … to date …)

Loại Nhà đầu tưDư nợ đầu kỳThay đổi trong kỳDư nợ cuối kỳ
 giá trịtỷ trọnggiá trịtỷ trọnggiá trịtỷ trọng
I. Nhà đầu tư trong nước      
1. Nhà đầu tư have tổ chức      
a) Tổ chức tín dụng *      
b) Quỹ đầu tư      
c) Công ty chứng khoán      
d) Công ty Bảo hiểm      
đ) Các tổ chức khác      
2. Nhà đầu tư cá nhân      
II. Nhà đầu tư nước ngoài      
1. Nhà đầu tư have tổ chức      
a) Tổ chức tín dụng      
b) Quỹ đầu tư      
c) Công ty chứng khoán      
d) Công ty Bảo hiểm      
đ) Các tổ chức khác      
2. Nhà đầu tư cá nhân      
Tổng      

* Tổ chức tín dụng bao gồm: ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân .

 

Nhận Nơi:
Như trên;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trường hợp phát hành trái phiếu quốc tế);
– Tổ chức / cá nhân phê duyệt phương án phát hành;
– Tổ chức chấp thuận phương án phát hành;
– Lưu : DN.

DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191