Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng, quý, năm của Công ty quản lý quỹ

Phụ lục số 09

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng, quý, năm

của Công ty quản lý quỹ

(ban hành kèm theo Thông tư  số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của BTC  hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ)

Tên Công ty quản lý quỹ:……

Số Công văn:………..

V/v báo cáo hoạt động tháng/quý/năm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  …….., ngày……tháng……năm…

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

(Tháng…..năm…..)

 

 1. Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Quản lý quỹ
 2. Hoạt động quản lý Quỹ
STTNội dungQuỹ có tư cách pháp nhânQuỹ không có tư cách pháp nhânTổngLũy kế từ đầu năm
Công ty ĐTCK đại chúngCông ty ĐTCK riêng lẻCông ty ĐTCK bất động sảnQuỹ đóngQuỹ mởQuỹ ĐT BĐSQuỹ ETFQuỹ thành viên
(1)(2) (3)  (4)   (5)=(3) +(4) 
1 Số lượng          
2Tổng số vốn          
3Tổng giá trị tài sản ròng          
4Tổng phí thu được          
 Phí quản lý          
 Tỷ lệ phí quản lý trên giá trị tài sản ròng của quỹ (%)          
 Thưởng (nếu có)          
 Phí chào bán          
 Phí mua lại          

 

 1. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư
STTSố hợp đồng còn hiệu lựcSố hợp đồngGiá trị hợp đồngPhí quản lý
 Nhà đầu tư trong nước   
 Cá nhân   
 Tổ chức   
1Tổng   
 Nhà đầu tư nước ngoài   
 Cá nhân   
 Tổ chức   
2Tổng   
3Tổng (3=1+2)   

 

 1. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán
STTNội dungSố lượngPhí tư vấn
(1)(2)(3)(4)
 Các hợp đồng tư vấn thực hiện trong tháng  
1Đối tượng trong nước  
2Cá nhân  
 Tổ chức3 
2Đối tượng nước ngoài  
2Cá nhân  
 Tổ chức  
 Tổng  

 

 1. Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật
STTNội dungSố lượngGiá trịGiá trị lũy kếMức phí trung bình (%)
(1)(2)(3)(4)(5) 
1Các hợp đồng còn hiệu lực (nêu chi tiết loại hình dịch vụ)    
 ….    
2Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó    
 Hợp đồng…(loại hợp đồng)    
 Đối tượng trong nước    
 Cá nhân    
 Tổ chức    
 Đối tượng nước ngoài    
 Cá nhân    
 Tổ chức    
 …..    
 Phí thu được    
     
 Tổng phí thu được    

 

 1. Các thông tin liên quan nhân sự của Công ty
 2. Cơ cấu tổ chức
STTNội dungKỳ báo cáoKỳ trước
 Tổng số nhân viên của Công ty (bao gồm trụ sở, VPĐD, người nước ngoài, người Việt Nam)  
 Trong đó  
1Trụ sở chính  
 Tổng số nhân viên tại trụ sở  
 Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề  
 Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản  
 Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản có chứng chỉ hành nghề  
2Chi nhánh (nêu chi tiết từng chi nhánh)  
 Tổng số nhân viên tại chi nhánh  
 Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề  
 Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ  
 Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề  
3Văn phòng đại diện  
 Tổng số nhân viên tại VPĐD  

 

 1. Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm)
STTNội dung/Chương trình đào tạo, thời gian đào tạoSố lượng nhân viên tham dựGiảng viên
1   
2   
3   

 

III. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị

 1. Khung pháp lý
 2. Điều hành quản lý của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
 3. Các vấn khác phát sinh

 

 

(Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191