Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư

Phụ lục số 10

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư

(ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt hộng công ty quản lý quỹ)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

DANH MỤC ĐẦU TƯ

(Tháng)

 

  1. Tên Công ty quản lý quỹ:
  2. Tên ngân hàng lưu ký:
  3. Tài khoản lưu ký:
  4. Ngày lập báo cáo:
  5. Thông tin chung về tình hình quản lý danh mục đầu tư
STTChỉ tiêuKỳ báo cáoKỳ trướcGhi chú
1Tổng số Hợp đồng quản lý đầu tư đang thực hiện

– Tổ chức (%)

– Cá nhân (%)

   
2Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Hợp đồng khung)

– Tổ chức (%)

– Cá nhân (%)

   
3Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Giá trị giải ngân thực tế)

– Tổ chức (%)

– Cá nhân (%)

   
4Tổng giá trị thị trường các Hợp đồng quản lý đầu tư

– Tổ chức (%)

– Cá nhân (%)

   
5Tổng số phí QLDMĐT thu được trong kỳ   
6Tỷ lệ phí QLDMĐT bình quân (5/4)   

 

  1. Tình hình giao dịch của hoạt động quản lý danh mục đầu tư trong kỳ
Mua 

Bán

 

Tổng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản quản lý uỷ thác bình quân

 

Khối lượngGiá trịKhối lượngGiá trịKỳ nàyKỳ trước
      
      

 

III. Thông tin tổng hợp về từng  hợp đồng quản lý đầu tư

  1. Tên khách hàng:
  2. Tài khoản lưu ký:
STTLoạiSố lượngGiá thị trường tại thời điểm báo cáoTổng giá trịTỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư
ICổ phiếu niêm yết
1     
2     
 Tổng    
IICổ phiếu không niêm yết
1     
2     
 Tổng    
IIITrái phiếu
1     
2     
 Tổng    
IVCác loại chứng khoán khác
1     
2     
 Tổng    
VCác tài sản khác
1     
2     
 Tổng    
VITiền
1Tiền mặt    
2TGNH    
 Tổng    
VIITổng giá trị của các danh mục đầu tư    
  1. Thông tin tổng hợp các hợp đồng quản lý đầu tư
STTLoạiSố lượngTổng giá trịTỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư
ICổ phiếu niêm yết 
1    
2    
 Tổng   
IICổ phiếu không niêm yết 
1    
2    
 Tổng   
IIITrái phiếu 
1    
2    
 Tổng   
IVCác loại chứng khoán khác 
1    
2    
 Tổng   
VCác tài sản khác 
1    
2    
 Tổng   
VITiền 
1Tiền mặt   
2TGNH   
 Tổng   
VIITổng giá trị của các danh mục đầu tư   

 

Đại diện có thẩm quyền của

Ngân hàng giám sát

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Tổng) Giám đốc

Công ty quản lý quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191