Mẫu Báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20  tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương) 
 
TÊN DOANH NGHIỆP: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  
Số:           /20…./BC-…                                    …………, ngày …… tháng …  năm …..…           Mẫu BC số 02-TN  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU  
(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….)  
TÊN DOANH NGHIỆP:…….       
Trụ sở tại: ……….          
Điện thoại: .….. Fax: ……       
Số Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu: …….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….       
Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….(nếu có)     
I. TÌNH HÌNH MUA VÀO  
STTTên doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượuĐịa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượuTên rượuXuất xứSố lượng muaĐơn vị tính        (Chai,http://luatkhaiphong.com/bịch…)Tổng trị giá mua (VNĐ)  
Rượu dưới 30 độRượu trên 30 độRượu dưới 30 độRượu trên 30 độ  
1           
2           
           
TỔNG CỘNG:         
II. TÌNH HÌNH BÁN RA  
STTTên khách hàngĐịa chỉ trụ sở chính của khách hàngTên rượuXuất xứSố lượng bánĐơn vị tính         (Chai, bịch…)Tổng trị giá bán (VNĐ)  
Rựơu dưới 30 độRượu trên 30 độRượu dưới 30 độRượu trên 30 độ  
1           
2           
           
            
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT         
            
Người lập biểu    

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191