Mẫu Báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu

Phụ lục 49
(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20  tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương)
TÊN DOANH NGHIỆP: ….. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
Số:           /20…./BC-…           …………, ngày …… tháng …  năm …..       Mẫu BC số 03-TN 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU

 

(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….)

 
TÊN DOANH NGHIỆP:…….       
Trụ sở tại: ……….          
Điện thoại: .….. Fax: ……       
Số Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….      
Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: …do ….cấp ngày …. tháng … năm 200 …..(nếu có)     
I. TÌNH HÌNH MUA VÀO 
STTTên cá nhân, tổ chức sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khácĐịa chỉ trụ sở của cá nhân, tổ chức sản xuất rượu hoặc của doanh nghiệp phân phối sản phẩm rượu khácTên rượuXuất xứSố lượng muaĐơn vị tính        (Chai,bịch…)

 

Tổng trị giá mua (VNĐ) 
Rượu dưới 30 độRượu trên 30 độRượu dưới

30 độ

Rượu trên

30 độ

 
1          
2          
3          
          
TỔNG CỘNG:        
II. TÌNH HÌNH BÁN RA 
STTTên các tỉnh, thành phố đã bán hàngTên khách hàngĐịa chỉ trụ sở của khách hàngTên rượuXuất xứSố lượng bánĐơn vị tính        (Chai, bịch…)Tổng trị giá bán (VNĐ) 
Rựơu dưới 30 độRượu trên 30 độRượu dưới 30 độRượu trên 30 độ 
1           
2           
3           
           
TỔNG CỘNG:        
            
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT        
            
Người lập biểu     GIÁM ĐỐC   
       (Ký tên, đóng dấu)   
            
      

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191