Mẫu Báo cáo tình hình kinh doanh của thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu

Phụ lục 47
(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương)
TÊN THƯƠNG NHÂN: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
Số:           /20…./BC-…                      …………, ngày …… tháng …  năm …..…         Mẫu BC số 01-TN 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA THƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 
(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….) 
TÊN THƯƠNG NHÂN:…….
Trụ sở tại: ……….
 
Điện thoại: .….. Fax: ……      
Số Giấy phép kinh doanh rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….     
Giấy phép kinh doanh rượu được cấp sửa đổi, bổ sung số: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….(nếu có)   
I.TÌNH HÌNH KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU     
TTTên thương nhân bán buôn sản phẩm rượu bán hàng cho thương nhânĐịa chỉ trụ sở của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu bán hàng cho thương nhânTên rượuNồng độ cồnMua trong kỳBán trong kỳ 
Số lượngĐơn vị (Chai,bịch…)Tổng trị giá (VNĐ)Số lượngĐơn vị (Chai, bịch…)Tổng trị giá (VNĐ) 
1           
2           
3           
           
TỔNG CỘNG:          
            
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT         
            
      
Người lập biểu    Thương nhân   
      (Ký tên, đóng dấu)   
            
    

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191