Mẫu Báo cáo tình hình phân phối sản phẩm rượu của các thương nhân sản xuất rượu

Phụ lục 42

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương)

 

TÊN THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT: …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
Số:          /20…/BC-…                      …………, ngày …… tháng …  năm …..…         Mẫu BC số 02-SX 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU CỦA CÁC THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU
(6 tháng đầu năm ………(hoặc 6 tháng cuối năm……….); cả năm ……….)
TÊN THƯƠNG NHÂN SẢN XUẤT RƯỢU:…….
Trụ sở tại: ……….
 
Điện thoại: .….. Fax: ……     
Số Giấy phép sản xuất rượu: ……….do ….cấp ngày …. tháng … năm 200….    
          
TTTên thương nhânĐiện thoại/FaxĐịa chỉ                           trụ sở chínhĐịa bàn được phép bánTên rượuNồng độSố luợng bán (chai/lít)Tổng giá trị 
ITHƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU 
1         
2         

 

         
IITHƯƠNG NHÂN BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU 
1         
2         
3         
IIITHƯƠNG NHÂN BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU 
1         
2         
3         
         
          
 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

       
 

Người lập biểu

    GIÁM ĐỐC  
      (Ký tên, đóng dấu)  
          

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191