Mẫu Báo cáo tình hình sản xuất rượu năm

PHỤ LỤC 22
(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương)
        
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DOANH NGHIỆP (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)

    
Địa chỉ trụ sở chính:…………..……….
Tel:……………….……Fax:…..……….
Giấy phép sản xuất rượu (Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công) số:………….cấp ngày………
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RƯỢU NĂM …
(Báo cáo được tổng hợp từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng … năm …)
        
 I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
 Chủng loại rượuSản lượng sản xuất
( lít)
Tỷ lệ so với năm trướcdự  kiến năm tiếp theo
(lít)
Tình trạng thiết bịTình hình đầu tư mở rộng
 Số lượng d/c chiết (nếu có)CS h/đ
1       
2       
3       
       
 TỔNG CỘNG:      
II. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
Chủng loại rượuSố lượng tiêu thụ
( lít)
Tỷ lệ so với năm trướcdự  kiến năm tiếp theo
(ngàn lít)
Ghi chú
1       
2       
3       
       
TỔNG CỘNG:      
        
  

 

Người lập biểu

 

Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191