Mẫu Báo cáo tình hình tiền gửi giao dịch chứng khoán

Phụ lục XVII              

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIỀN GỬI GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 

Tên công ty chứng khoán

 
Số:……..(số công văn)

V/v báo cáo tinh hình tài khoản và tiền gửi giao dịch chứng khoán

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……..tháng……..năm ……..

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Công ty chứng khoán… báo cáo tình hình tài khoản giao dịch chứng khoán và tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng mở tài khoản tại Công ty vào thời điểm……

  1. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư;
Loại khách hàngSố lượng
Trong nướcCá nhân  
Tổ chức  
Nước ngoàiCá nhân  
Tổ chức  
Tổng   

 

  1. Tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư:

 

Đơn vị tính: đồng

STTNgân hàng nhận tiền gửiSố dư trên tài khoản
1Ngân hàng….

–          Tài khoản số…..

……………….

……………….

 
2Ngân hàng……..

–          Tài khoản số……..

  
 Tổng……………… 

 

Ghi chú: 02 số liệu trên phải được chốt vào cùng thời điểm cuối ngày làm việc liền trước ngày báo cáo.

 

Chúng tôi cam kết về tính chính xác cũng như chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu nói trên.

 

Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ trách bộ phận kiểm soát nội bộ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Tổng) Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191