Mẫu Báo cáo tình hình triển khai giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Mẫu 10/GPKDVT: BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư 12/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông)

(TÊN DOANH NGHIỆP)

 

 
  

Số: ………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…  , ngày …  tháng … năm …

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

 (từ tháng                      năm đến tháng               năm)

 

Kính gửi: Cục Viễn thông

 

  1. I. Thông tin về Giấy phép

Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông số       …        do…cấp ngày…tháng…năm

  1. II. Tình hình triển khai Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đã được cấp
TTCác hoạt độngĐã thực hiện (*)Thông tin/tài liệu kèm theo (**)Sẽ thực hiện trong 12 tháng tiếp theo (***)
1Thuê, mua thiết bị Hợp đồng thuê, mua, bàn giao thiết bị 
2Lắp đặt thiết bị Danh sách địa điểm lắp đặt thiết bị 
3Phát triển hạ tầng viễn thông thụ động (nhà, trạm, cột, cống, bể cáp) Số lượng nhà, trạm, cột, cống, bể cáp đã phát triển 
4Phát triển điểm cung cấp dịch vụ Danh sách điểm cung cấp dịch vụ đã phát triển 
5Kết nối viễn thông Danh sách các doanh nghiệp viễn thông mà doanh nghiệp đang thương lượng/đã ký thoả thuận kết nối viễn thông 
6Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin Tiến độ triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin 
7Nhân lực Số cán bộ/nhân viên đã tuyển dụng được 
8Các hoạt động khác (ghi rõ)   

 

Trân trọng./.

  Nơi nhận:

 

–                      Như trên;

–                      …..

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Đầu mối liên hệ về báo cáo tình hình triển khai giấy phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

 

Ghi chú

  •            đánh dấu X nếu đã thực hiện

**          điền thông tin nếu đánh dấu X vào cột “Đã thực hiện”

***        đánh dấu X nếu dự kiến thực hiện trong 12 tháng tiếp theo

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191