Mẫu Đơn đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Mẫu số 4b/ĐĐN-ĐĐKKD

Đơn đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh/Thay đổi địa điểm, điều kiện kinh doanh

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh/

Thay đổi địa điểm, điều kiện kinh doanh

 

Kính gửi :      ……[1]…………….

Tên cơ sở………….……………………………………………………………………..

Trực thuộc (nếu là đơn vị trực thuộc)………………………………………………………………………….. …………..

Người phụ trách chuyên môn…………..………………………năm sinh………………

Số CCHN Dược  ……………… Nơi cấp ………Năm cấp…….. …. Có giá trị đến:……

Địa điểm kinh doanh:………………………………..………… Điện thoại …….………

 

Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh loại hình và phạm vi kinh doanh: …………………………………………………………………………………….

Phạm vi  kinh doanh đề nghị bổ sung:……………………………………………………

Địa điểm kinh doanh: …………………………………………………………………….

 

Hoặc Thay đổi điều kiện kinh doanh:[2]…………………………………………………..

 

Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh đề nghị bổ sung:                              Chưa được cấp:                                                    Đã được cấp:

  1. Giấy chứng nhận thực hành tốt … .số:……. …….    Ngày cấp:…………………….
  2. Giấy chứng nhận thực hành tốt….       số:……. ….        Ngày cấp:…………………….

 

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy chế chuyên môn dược có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế ………………

 

 

………….., ngày      tháng     năm

Giám đốc doanh nghiệp/ Chủ cơ sở

  (Ký ghi rõ họ tên)

 

 [1] Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

[2] Liệt kê chi tiết những điều kiện thay đổi

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191