Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu số 1b/ĐN-CLCC

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

(Đối với các trường hợp mất CCHN, CCHN hư hỏng, rách nát, thay đổi*,

Chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú)

 

Kính gửi: …………………………[1]……………………………..

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:……………………… Ngày cấp:…………Nơi cấp:…………….

Điện thoại: ………………………………………….  Email ( nếu có): ………………………………………………………

Văn bằng chuyên môn: …………………………………………………………………………………………………………

Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số: …………………… ngày…..………………

Được phép hành nghề với các hình thức tổ chức kinh doanh sau [2]:

1Doanh nghiệp sản xuất thuốc 
2Doanh nghiệpsản xuất vắc xin, sinh phẩm 
3Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu 
4Doanh nghiệp bán buôn thuốc 
5Doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế 
6Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu 
7Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế 
8Nhà thuốc 
9Quầy thuốc 
10Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp 
11Cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu 
12Tủ thuốc trạm y tế 
13Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc 
14Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc 
15Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc 
16Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế 
17Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế 
 …… 

Địa điểm đang hành nghề (nếu có)………………………………………………………..……

Lý do (mất, rách nát, thay đổi địa chỉ thường trú người được cấp chứng chỉ hành nghề, Chứng chỉ hành nghề đã được cấp hết hạn): ……………..……………………………………..

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược; tôi xin cam đoan thường xuyên quan tâm nghiên cứu và nắm vững các văn bản về hành nghề dược và thực hiện nghiêm chỉnh trong quá trình hành nghề.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

 

 

………………, ngày      tháng     năm

  Người làm đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau [3]:

1.Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp đối với trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược; 
2.Hai ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm (chụp không quá 6 tháng). 

 

[1] Tên địa danh

[2] Đánh dấu (X) vào hình thức tổ chức kinh doanh đề nghị cấp, có thể đánh dấu vào tất cả các mục đáp ứng quy định.

[3] Các mục hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 89/2012/NĐ-CP

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191