Mẫu Đơn đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề dược

Mẫu số 2b/ĐĐN-LCC

Đơn đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề dược

(áp dụng cho trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Nhận lại Chứng chỉ hành nghề dược

 Kính gửi :      ………………[1]……………………

Họ và tên:

Địa chỉ:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Đã đăng ký là người quản lý chuyên môn cho cơ sở …….…………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh số: ……………. ngày cấp……………

Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số……………………có giá trị đến ngày…..………………

Lý do xin nhận lại: Chấm dứt tham gia quản lý chuyên môn về dược tại cơ sở ….

 

 

………………, ngày      tháng     năm

Người đề nghị

  (Ký ghi rõ họ tên)

 

[1] Tên cơ quan đang lưu giữ bản chính chứng chỉ hành nghề dược

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191