Mẫu Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Phụ lục XV             

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 

 1. Thông tin về khách hàng
 2. Họ và tên:……………
 3. Ngày……..tháng….năm sinh             Giới tính:…….
 4. Quốc tịch:…..
 5. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu………. ngày cấp…….. nơi cấp……..
 6. Nơi làm việc….
 7. Địa chỉ liên lạc….
 8. Điện thoại liên lạc……………
 9. Số tài khoản ngân hàng…………..nơi mở tài khoản……
 10. Giấy tờ kèm theo (liệt kê chi tiết)
 11. Thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán
 12. Loại chứng khoán giao dịch
 13. Phương thức giao dịch
 14. Phương thức thông báo kết quả giao dịch
 15. Phương thức nhận sao kê hàng tháng
 16. Phương thức khấu trừ thuế thu nhập

III.            Thông tin về chứng khoán và kiến thức đầu tư chứng khoán của khách hàng

 1. Mục tiêu đầu tư
 2. Mức độ chấp nhận rủi ro
 3. Kinh nghiệm và kiến thức về đầu tư
 4. Tài khoản tại công ty chứng khoán khác (số tài khoản giao dịch, nơi mở tài khoản)
 5. Tên công ty đại chúng mà khách hàng nắm giữ chức danh quản lý
 6. Tên công ty đại chúng mà khách hàng là cổ đông lớn
 7. Thông tin về người có quyền thụ hưởng liên quan
 8. Họ và tên:…..
 9. Ngày……..tháng….năm sinh Giới tính:…….
 10. Quốc tịch:…..
 11. Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu………. ngày cấp…….. nơi cấp……..
 12. Mối quan hệ với khách hàng:……….
 13. Điện thoại liên lạc……………
 14. Thông tin về người ủy quyền giao dịch (nếu có):
 15. Họ và tên:…..
 16. Ngày……..tháng….năm sinh Giới tính:…….
 17. Quốc tịch:…..
 18. Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu………. ngày cấp…….. nơi cấp……..
 19. Mối quan hệ với khách hàng:……….
 20. Điện thoại liên lạc……………
 21. Giấy tờ kèm theo (liệt kê chi tiết)
 22. Thông tin về người tư vấn mở tài khoản và giao dịch chứng khoán:
 23. Họ và tên:…..
 24. Số chứng chỉ hành nghề……loại…..
 25. Quan hệ giữa người tư vấn và khách hàng.

 

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191