Mẫu Giấy đi đường cấp cho nhân viên

Mẫu Giấy đi đường cấp cho nhân viên

CÔNG TY CỔ PHẦN……….

Số: ……/GT

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Được cử đi công tác tại: ………………………………………………………………………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………

Từ ngày  ……  tháng  ……  năm  2015  đến ngày  ……  tháng  ……  năm 2015

Theo Quyết định của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty.                                            

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 201…

Giám đốc

 

Nơi đi và nơi đếnNgàyPhương tiện

sử dụng

Số ngày công tácChứng nhận của cơ quan nơi công tác (Ký tên, đóng dấu)

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

Nơi đi và nơi đếnNgàyPhương tiện

sử dụng

Số ngày công tácChứng nhận của cơ quan nơi công tác (Ký tên, đóng dấu)

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

Nơi đi ……………………..

Nơi đến …………………..

…/…/……

…/…/……

…………….

…………….

……….

……….

……………………………….

……………………………….

– Vé người:                                     ……….. vé x ………………………  đ  = ……………………..  đồng.

– Vé cước:                                       ……….. vé x ………………………  đ  = ……………………..  đồng.

– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại: ……………………………………….. vé x ………………………..  đ  =      đồng.

– Phòng nghỉ:                                  ……….. vé x ………………………  đ  = ……………………..  đồng.

  1. Phụ cấp đi đường: ………………………………………………………. đồng.
  2. Phụ cấp lưu trú: ………………………………………………………….. đồng.

Tổng cộng ngày công tác: ………………………………………………. đồng.

                                                                                      Ngày …… tháng …… năm 2015

                                  Duyệt                                                                Duyệt

Thời gian lưu trú được hưởng                             Số tiền được thanh toán

phụ cấp: …………….. ngày                           là: ………………………….. đồng.

     Người đi công tác                            Phụ trách kế toán                          Giám đốc

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191