Mẫu Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

Mẫu số 3/GXN

Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

GIẤY XÁC NHẬN

Thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

 

Tên đơn vị ………………………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận ông/bà……………………………………………………………………………………………………………….

Thường trú tại…………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đã có thời gian công tác tại…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được phân công:…………………………………………………………………………………………………

Trong thời gian công tác không có vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về xác nhận trên./.

 

….., ngày      tháng      năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191