Mẫu Quyết định kỷ luật

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

————————–

Số: …….. /QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———– o0o ———–

                                                                                  Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

                      QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT                  

Giám đốc Công ty……………………………………..

Ông……………………………………..

  • Căn cứ vào Bộ Luật Lao động;
  • Căn cứ Biên bản số …………… ngày……………………..;
  • Căn cứ Nội quy lao động của Công ty …………………………..;
  • Xét Biên bản của Hội đồng xử lý kỷ luật công ty ………………………… tổ chức ngày ……;
  • Xét hành vi của nhân viên…………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thi hành kỷ luật Ông (Bà)…………………..giữ chức vụ…………… bằng hình thức………… kể từ ngày…………………..
Điều 2: Các chế độ về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ khác của Ông (Bà)………………….. sẽ được chuyển qua cho Phòng Hành chính nhân sự kết hợp với Phòng Kế toán xem xét giải quyết.
Điều 3: Ông (Bà)…………………………. và Phó giám đốc hành chính, cùng các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                         
Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC         

  • VP
  • Ông (Bà)……………………..

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191