Mẫu Thông báo sáp nhập/hợp nhất công ty quản lý quỹ

Phụ lục số 14

Mẫu thông báo sáp nhập/hợp nhất công ty quản lý quỹ

(ban hành kèm theo Thông tư  số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động Công ty quản lý quỹ)

 

THÔNG BÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT

 

Công ty bị sáp nhập, tham gia hợp nhất

 1. Tên công ty: …………………………………………………………………………
 2. Số giấy phép: …………………………………………………………………………
 3. Ngày thành lập: ………………………………………………………………….
 4. Loại hình doanh nghiệp:………………………………………………………………………..
 5. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………..
 6. Số điện thoại: …………………………. Số Fax: ………………………………
 7. Vốn chủ sở hữu (tính đến ngày thông báo): …………………………………..
 8. Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………….
 9. Sở giao dịch chứng khoán đang niêm yết (nếu có):………………………….

Công ty nhận sáp nhập

 1. Tên công ty:………………………………………………………………………….
 2. Số giấy phép: …………………………………………………………………….
 3. Ngày thành lập: ………………………….……………………………………………..
 4. Loại hình doanh nghiệp: ………………………………………………………
 5. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………….
 6. Số điện thoại: ………………………. Số Fax: …………………………………
 7. Vốn chủ sở hữu (tính đến ngày thông báo): ……………………………………
 8. Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………..
 9. Sở giao dịch chứng khoán đang niêm yết (nếu có):…………………………

Thông tin cơ bản về công ty hình thành từ việc sáp nhập/hợp nhất:

 1. Tên công ty:………………………………………………………………………..
 2. Loại hình doanh nghiệp: ………………………………………………………..
 3. Các nghiệp vụ kinh doanh:……………………………………………………………………
 4. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến:…………………………………………………………………
 5. Vốn chủ sở hữu (tính đến ngày thông báo):………………………………….
 6. Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………..
 7. Sở giao dịch chứng khoán (đối với tổ chức đang niêm yết):…………………

 

Đại diện công ty sáp nhập/hợp nhất

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191