Mẫu Thông báo về việc lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện ở nước ngoài

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)

PHỤ LỤC II-9

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: …………..………, ngày …… tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài như sau:

  1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………..

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………..

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): …………………………………………………………..

  1. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………Fax: ………………………………………………

Email: …………………………………………………………Website:…………………………………………

  1. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác:

Do (tên cơ quan nước ngoài cấp): ………………………… cấp ngày: ……/ …./ …….

  1. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:
  2. a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh):…………………………………………………………………
  3. b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): …………………………………………………………
  4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ……………………..………………. Giới tính:………..

Sinh ngày: …../ ……/ ……..Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: …………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp: …../ …../ ……..Nơi cấp: ………………………………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND)……………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……./ ……/ ……. Ngày hết hạn: ……/ …../ ……….. Nơi cấp:………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………… Fax: ……………………………………………

Email: …………………………………………………………… Website: …………………………………….

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

 

Các giấy tờ gửi kèm:
– ……………………….
– ………………………
– ………………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191