Mẫu Thuyết minh cơ sở vật chất công ty chứng khoán

Phụ lục II           

MẪU THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                          …, ngày… tháng… năm …

 

THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

(Áp dụng cho hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; lập chi nhánh/phòng giao dịch công ty chứng khoán; chuyển trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch)

 

 1. Giới thiệu chung:
 2. Tên công ty (Ghi bằng chữ in hoa):………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………….

 1. Tên Chi nhánh, phòng giao dịch (chỉ nêu tên nếu liên quan đến Phần II)………….

Địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch (nếu có):……………….

 

 1. Thuyết minh chi tiết:

Địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch dự kiến chuyển đến (nếu có)……

 1. Tổng diện tích:………..
 2. Bố trí phòng ban, mặt bằng giao dịch:
 3. Cơ sở vật chất kỹ thuật thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán:
 4. Hệ thống phục vụ cho hoạt động giao dịch:
TTThiết bị, phần mềmMô tả chức năng/thông số kỹ thuậtSố lượng
1Máy chủ (server)  
 Thiết bị mạng  
 Máy tính nhân viên  
 Đường truyền  
 Điện thoại/Tổng đài điện thoại  
 Máy in  
 Máy fax  
 Bàn ghế  
 Đèn chiếu  
 Phần mềm giao dịch  
 Công bố thông tin  
 Kho két  
 Thiết bị khác  

 

 1. Hệ thống phục vụ cho hoạt động tự doanh:
TTThiết bị, phần mềmMô tả chức năng/thông số kỹ thuậtSố lượng
1Máy chủ (server)  
 Thiết bị mạng  
 Máy tính nhân viên  
 Đường truyền  
 Điện thoại/Tổng đài điện thoại  
 Máy in  
 Máy fax  
 Bàn ghế  
 Đèn chiếu  
 Phần mềm giao dịch  
 Kho két  
 Thiết bị khác  

 

 1. Hệ thống dự phòng:
 2. Hệ thống lưu trữ thông tin, tài liệu:
 3. Hệ thống an ninh, bảo mật:

 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực những nội dung trên.

 

Hồ sơ gửi kèm:

 

(Liệt kê đầy đủ)

 

1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động:

 

TM. Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Đối với công ty chứng khoán đã được cấp Giấy phép thành lập

Giám đốc/Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191