Mẫu Sơ yếu lý lịch người trong ngân hàng hợp tác xã

PHỤ LỤC SỐ 01

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

 

Ảnh màu (4×6) đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 1. Về bản thân:
 • Họ và tên khai sinh:

 • Họ và tên thường gọi:

 • Bí danh:

 • Ngày, tháng, năm sinh:

 • Nơi sinh:

 • Quốc tịch:

 • Quốc tịch gốc:

 • Các quốc tịch hiện nay:

 • Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:

 • Địa chỉ theo Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu):

 • Địa chỉ cư trú hiện nay:

 • Số Giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi cấp, ngày cấp:

 • Tên và địa chỉ pháp nhân; số vốn góp và tỷ lệ vốn góp (trường hợp là người đại diện vốn góp của pháp nhân):

 1. Trình độ học vấn:

Tên trường; tên thành phố, quốc gia nơi trường đặt trụ sở chính; tên khoá học; thời gian học; tên Bằng (liệt kê những bằng cấp, chương trình đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh được bầu, bổ nhiệm).

 1. Quá trình công tác:
 • Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (từ năm 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính.

 • Các chức vụ đã đảm nhiệm tại các tổ chức khác.

 • Chức vụ dự kiến được bầu tại ngân hàng hợp tác xã.

 • Khen thưởng, kỷ luật (nếu có).

 1. Mối quan hệ:
 • Kê đầy đủ mối quan hệ với người có liên quan gồm: bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột (trong đó nêu rõ tên, tuổi, địa chỉ cư trú, nơi công tác);

 • Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của pháp nhân; tên, ngày, tháng, năm sinh và số Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó.

 1. Cam kết trước pháp luật
 • Tôi……………., cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ ngân hàng hợp tác xã.

 • Tôi…………………….., cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

 1. Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai
 2. Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền nơi người khai đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan nơi người khai đang làm việc.

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191