Nghiệm thu đào đất

Mẫu Nghiệm thu đào đất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….tháng….năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐÀO ĐẤT

Số:………………………

  1. Đối tượng nghiệm thu:………………………………….
  • Tên công việc:…………………………………………..
  • Vị trí thực hiện:…………………………………………

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

Đại diện Đơn vị giám sát thi công:……………..

Ông/Bà:…………………….Chức vụ:……………………..

– Đại diện đơn vị thi công:…………………………….

Ông/Bà:…………………….Chức vụ:……………………..

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:   …giờ…phút, ngày…tháng…năm

Kết thúc:   …giờ…phút, ngày…tháng…năm

Tại:…………………………………………………………………

  1. Đánh giá công việc đã thực hiện

a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục công trình;

– Hồ sơ đề xuất chỉ định thầu, hợp đồng xây dựng;

– Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4447-1987: Quy phạm thi công và nghiệm thu công tác đất- Nhật ký công trình, nhật ký giám sát;

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu xây dựng;

– Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của Nhà thầu thi công xây dựng.

b. Chất lượng công việc xây dựng : Đảm bảo chất lượng thi công đúng theo yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được duyệt.

Đúng theo hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt

c. Các ý kiến khác nếu có: ……………………………

  1. Kết luận:

– Chấp nhận (hay không chấp nhận) nghiệm thu, đồng ý (hay không đồng ý) cho triển khai các công việc theo:

– Những yêu cầu sửa chữa: Không

Các bên tham gia nghiệm thu:

 P. Chỉ huy trưởng công trình                                                Kỹ thuật thi công trực tiếp

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191