Nghiệm thu đổ bê tông cột

Mẫu Nghiệm thu đổ bê tông cột


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….tháng….năm….

BIÊN BẢN NGHIỆM ĐỔ BÊ TÔNG CỘT

Số:………………………

Căn cứ: TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối. Quy định thi công và nghiệm thu

Công trình/Hạng mục công trình:…………………………..

Địa điểm xây dựng:………………………………………………….

I. THÀNH PHẦN:

 1. Đại diện chủ đầu tư

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………………………..

 1. Đại diện đơn vị thi công

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………………………..

 1. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………………………..

 1. Đại diện……………………………………………….

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………………………………

II. NỘI DUNG

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hiện trường các hạng mục công trình. Hội đồng nghiệm thụ thống nhất nhiết lập biên bản gồm các nội dung sau:

a.      Hồ sơ nghiệm thu công trình

– Phương án đổ bê tông, thỏa thuận thiết kế công trình;

– Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình;

– Các biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trìn;

– Bản vẽ hoàn công công trình;

– Hồ sơ giám sát thi công công trình; Biên bản kiểm tra vật tư; Biên bản thí nghiệm vật tư, thiết bị; Tài liệu kỹ thuật của các thiết bị vận hành

– Biên bản nghiệm thu khối lượng giữa chủ đầu tư và nhà thầu

b.   Thời gian xây dựng công trình

 • Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm
 • Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm
 • Tại:…………………………………………………………….

c.    Nội dung nghiệm thu công trình

Quy trình nghiệm thu công tác bê tông – bê tông cốt thép

 1. Quá trình nghiệm thu chuẩn bị khối đổ
 2. Quá trình thi công
 3. Quá trình nghiệm thu – thanh quyết toán
 4. Kết luận

III. Kết luận của hội đồng nghiệm thu

IV. Các tồn tại – kiến nghị

– Biện pháp bảo dưỡng bê tông: che, tưới nước,……

– Kết quả nén mẫu bê tông, hay thí nghiệm thử cường độ khác

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191