Nghiệm thu đường hàn, mối hàn

Mẫu Nghiệm thu đường hàn, mối hàn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

………, ngày….tháng….năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐƯỜNG HÀN, MỐI HÀN

Số:………………………

Công trình/Hạng mục công trình:…………………………..

Địa điểm xây dựng:………………………………………………….

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU:

 1. Đại diện chủ đầu tư

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………………………..

 1. Đại diện đơn vị thi công

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………………………..

 1. Đại diện đơn vị thi công thiết kế

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………………………..

 1. Đại diện………………………………………………………

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………………………………

II. NỘI DUNG

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hiện trường các hạng mục công trình. Hội đồng nghiệm thụ thống nhất nhiết lập biên bản gồm các nội dung sau:

 1. Hồ sơ nghiệm thu công trình
 • Các văn bản pháp lý của công trình:

– Quyết định giao kế hoạch đầu tư, xây dựng công trình;

– Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư;

– Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trình;

– Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trình;

– Các quyết định thầu, chỉ định thầu

 • Hồ sơ kỹ thuật công trình:

– Các biên bản bổ sung, thay đổi thiết kế đã được phê duyệt

– Nhật ký thi công công trình

-Hồ sơ hoàn công, hồ sơ lý lịch, thuyết minh sử dụng các trang thiết bị được lắp đặt trên công trình

 1. Thời gian xây dựng công trình
 • Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm
 • Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm
 • Tại:…………………………………………………………….

3. Nội dung nghiệm thu công trình

– Kiểm tra bề ngoài mẫu hàn

– Kiểm tra kim tương

– Kiểm tra thử thủy lực

– Kiểm tra uốn mối hàn

– Kiểm tra kết quả mối hàn

– Kiểm tra trị số độ dai va đập của kim loại mối hàn

 1. Kết luận của hội đồng nghiệm thu                                                                                           
 1. Các tồn tại – kiến nghị

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191