Nghiệm thu phần mềm

Mẫu Nghiệm thu phần mềm


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU PHẦN MỀM

 1. Đối tượng nghiệm thu :
 • Phầm mềm ……..
 1. Thành phần nghiệm thu

a. Đại diện đơn vị được quản lý , sử dụng phần mềm :

Họ tên :

Chức vụ :

b. Đại diện đơn vị phụ trách thiết kế :

Họ tên :

Chức vụ :

 1. Thời gian tiến hành nghiệm thu :
 • Bắt đầu : ……. Ngày …… tháng …… năm ……
 • Kết thúc : …… ngày ……. Tháng …… năm …….
 • Tại : ………….
 1. Đánh giá hạng mục :
 2. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của đơn vị sử dụng phần mềm
 • Hồ sơ thiết kế phần mềm và những thay đổi được phê duyệt

6. Nội dung nghiệm thu :

 • Môi trường kiểm tra :
 • Dữ liệu dùng để kiểm tra :
 • Các tính năng của phần mềm : cài đặt hệ điều hành , các hệ thống cần thiết khác , cài đặt hệ thống trên các máy tính vật lý hoặc máy ảo , tiến hành sao lưu toàn bộ hệ thống thành file ảnh để có thể phục hồi lại trạng thái ban đầu khi cần …..
 • Thiết kế các kịch bản kiểm thử ( một chuỗi các tình huống kiểm thử có quan hệ với nhau ) nhằm kiếm thử các tính huống sử dụng xác định .
 • Xác định lỗi : là lỗi hay không phải lỗi , lỗi đã xảy ra chưa , lỗi do yếu tố nào mang lại , lỗi có thường xuyên không …..
 • …….
 • Xem xét lại các kết quả kiểm tra để có được kết quả chính xác , đáng tin cậy

7. Các ý kiến khác nếu có

8. Kết luận :

 • Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành phần mềm để đưa vào sử dụng
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH THIẾT KẾ

 

( Ký tên, đóng dấu )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

 

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191