Nghiệm thu phòng thí nghiệm

Mẫu Nghiệm thu phòng thí nghiệm


BỆNH VIỆN ….

KHOA ……

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN NGHIỆM THU PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hôm nay , vào lúc …… ngày … tháng … năm … tại Trường  ………….. Khoa …… tiến hành họp nghiệm thu phòng thí nghiệm số   ………

 1. Thành phần tham gia nghiệm thu :
 • Đại diện tư vấn giám sát :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Đại diện đơn vị thi công :

Họ tên :

Chức vụ :

 • Đại diện đơn vị thí nghiệm :

Họ tên :

Chức vụ :

 1. Nội dung nghiệm thu :

a. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị :

 • ….
 • ….
 • …..

( Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017 , phù hợp với các phép thử mà phòng thí nghiệm dự kiến tiến hành thử nghiệm )

b. Các ý kiến khác nếu có

 1. Kết luận :
 • Chấp nhận nghiệm thu phòng thí nghiệm để đưa vào sử dụng
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

 

( Ký tên , đóng dấu )

ĐẠI DIỆN THI CÔNG

 

( Ký tên , đóng dấu )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

 

THÍ NGHIỆM

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191