Văn bản Nghiệm thu sân bay

Mẫu Văn bản Nghiệm thu sân bay


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ………, ngày….tháng….năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU SÂN BAY

Số:………………………

 1. Công trình (Dự án):………………………………………
 2. Hạng mục công trình:…………………………………..
 3. Địa điểm xây dựng:……………………………………….
 4. Thành phần nghiệm thu:
 • Thành phần trực tiếp nghiệm thu
 • Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng………………………………..

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 • Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 • Đại diện đơn vị thiết kế

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 • Các đơn vị khách mời (nếu có)
 • Đại diện Sở chuyên ngành:………

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 • Đại diện đơn vị quản lý khai thác

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 • Đại diện UBND Quận/huyện……

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 • Các đơn vị khác (nếu có).

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 1. Thời gian tiến hành nghiệm thu

Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Tại:…………………………………………………………….

 1. Đánh giá công trình (hạng mục công trình) được nghiệm thu
 • Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư:……….

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt

– Hợp đồng thi công xây dựng:………………….

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng của nhà thầu thi công xây dựng;

– Hồ sơ hoàn công công trình

 • Chất lượng, khối lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng:

– Quy mô công trình

– Thời gian xây dựng

– Ngày khởi công:……………………

– Ngày hoàn thành:………………….

 • Khối lượng công trình:……………
 • Chất lượng:……………………………..
 1. Ý kiến của người giám sát thi công các dự án của chủ đầu tư về công tác ngiệm thu công việc thi công của tổng thầu đối với nhà thầu phụ

………………………………………………………………….

 1. Các ý kiến khác (nếu có)

………………………………………………………………….

 1. Kết luận

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu…………………………………………………

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện những tồn tại trong quá trình thi công và các yêu cầu khác (nếu có)

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định nghiệm thu này.

Biên bản được lập thành….bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ…bản./.

 

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THI CÔNG

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191