Nghiệm thu thiết bị y tế

Mẫu Nghiệm thu thiết bị y tế


BỆNH VIỆN ….

KHOA ……

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN NGHIỆM THU THIẾT BỊ Y TẾ

Hôm nay , vào lúc …… ngày … tháng … năm … tại Bệnh viện ………….. Khoa …… tiến hành họp nghiệm thu trang thiết bị y tế  ………

 1. Thành phần tham gia nghiệm thu :

Họ tên :

Chức vụ : Giám đốc Bệnh viện ….. (Trưởng ban nghiệm thu )

Họ tên :

Chức vụ : Trưởng khoa ….. (Phó Trưởng ban nghiệm thu )

Họ tên :

Chức vụ : Nhân viên phòng trang thiết bị  …..( Thành viên ban nghiệm thu )

Họ tên :

Chức vụ : Đại diện bên giao trang thiết bị ( Thành viên ban nghiệm thu )

 1. Nội dung nghiệm thu :
  • Máy …..
 • Số lượng :
 • Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm :
 • Kết quả kiểm định chất lượng máy
 • Thông số kỹ thuật :
 • …..
  • Máy …..
 • Số lượng :
 • Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm :
 • Kết quả kiểm định chất lượng máy
 • Thông số kỹ thuật :
 • …..
  • Máy …..
 • Số lượng :
 • Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm :
 • Kết quả kiểm định chất lượng máy
 • Thông số kỹ thuật :
 • …..
 1. Kết luận :
 • Chấp nhận nghiệm thu trang thiết bị để đưa vào sử dụng
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

TRƯỞNG BAN NGHIỆM THU

 

( Ký tên , đóng dấu )

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO TRANG THIẾT BỊ

 

( Ký tên , đóng dấu )

THƯ KÝ

 

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191