Nghiệm thu tư vấn giám sát

Mẫu Nghiệm thu tư vấn giám sát


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU TƯ VẤN GIÁM SÁT

Gói thầu số … : Giám sát thi công ………

 1. Đối tượng nghiệm thu :
 • Gói thầu số … : Giám sát thi công công trình …………..
 1. Thành phần nghiệm thu

a. Đại diện chủ đầu tư :

Họ tên :

Chức vụ :

Họ tên :

Chức vụ :

b. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát

Họ tên :

Chức vụ :

c. Đại diện đơn vị phụ trách thiết kế :

Họ tên :

Chức vụ :

d. Đại diện đơn vị thi công :

Họ tên :

Chức vụ :

 1. Thời gian tiến hành nghiệm thu :
 • Bắt đầu : ……. Ngày …… tháng …… năm ……
 • Kết thúc : …… ngày ……. Tháng …… năm …….
 • Tại : ………….
 1. Đánh giá hạng mục :

a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi được phê duyệt

Bản vẽ số : …..

 • Tiêu chuẩn , quy phạm xây dựng được áp dụng :
 • Các kết quả kiểm tra , thí nghiệm chất lượng vật liệu , thiết bị được đưa vào sử dụng :
 • Nhật ký thi công , giám sát và các văn bản khác có liên quan

b. Nội dung nghiệm thu :

 • Chất lượng vật tư , vật liệu và thiết bị lắp đặt :
 • Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất : …..
 • Kiểm định chất lượng , số lượng thiết bị công nghệ : …..
 • ……..
 • Các khối lượng đã thực hiện theo thiết kế :
 • …….
 • …….
 • ……..
 • Các khối lượng đã thực hiện không đúng thiết kế :
 • ……
 • …….
 • …….
 • Các thay đổi trong khi thi công đã được phê duyệt :
 • ……
 • ……
 • …….
 • Các khối lượng chưa được kiểm tra nghiệm thu :
 • …….
 • …….

c. Các ý kiến khác nếu có

5. Kết luận :

 • Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

 

( Ký tên , đóng dấu )

CHỦ ĐẦU TƯ

 

( Ký tên , đóng dấu )

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

 

( Ký tên , đóng dấu )

NHÀ THẦU THI CÔNG

 

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191