Mẫu Nghiệm thu xây lắp

Mẫu Nghiệm thu xây lắp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….tháng….năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU XÂY LẮP

Số:………………………

Căn cứ: TCVN 5639:1991

Tên công trình:………………………………………………………..

Địa điểm tiến hành:………………………………………………….

  1. Đối tượng nghiệm thu:……………………………………
  2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện cho chủ đầu tư

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…

Đại diện Nhà thầu thi công

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…

Đại diện cho Ban chuẩn bị sản xuất

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…

Đại diện Tổ chức thiết kế

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…

Đại diện nhà máy thiết bị chế tạo chủ yếu

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…

Đại diện cho các cơ quan được nghiệm thu, căn cứ vào các tài liệu hướng và quá trình giám sát, theo dõi …………………có nhận xét như sau:

  • Về kỹ thuật
  • Khối lượng đã thực hiện
  • Kết luận
  1. Hồ sơ nghiệm thu

– Chứng chỉ xuất xưởng của các thiết bị……..

– Văn bản xác định chất lượng, nguồn gốc xuất xứ vật liệu

– Bản vẽ, thiết kế

– Nhật ký thi công công trình

– Kết quả thí nghiệm chất lượng

– Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THI CÔNG

 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191