Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử


CÔNG TY CỔ PHẦN

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

V/v phát hành hóa đơn điện tử năm 2019

Kính gửi: Chi cục Thuế quận…………

  1. Tên công ty: Công ty cổ phần……………………………………………………………………
  2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………..
  3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………
  4. Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………….
  5. Các loại hóa đơn phát hành:
STTTên loại

 

hóa đơn

Mẫu sốKý hiệuSố lượngTừ sốĐến sốNgày bắt đầu sử dụngDoanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềmHợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm
TênMSTSốNgày
            
            
            
  1. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

– Tên đơn vị:………………………………………………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………..

  1. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:………………………………………………………….

Trên đây là toàn bộ thông tin phát hành hóa đơn của Công ty cổ phần thông báo đến Cơ quan Thuế quận….. xem xét, xác nhận.

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191