Thông báo phát hành hóa đơn

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn


CHI CỤC THUÊ

CHI CỤC TRƯỞNG

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

V/v phát hành hóa đơn năm 2019

  1. Cục Thuế Quận:…………………………………………………………
  2. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………
  3. Số điện thoại:…………………………………………………………………………….
  4. Các loại hoá đơn được phát hành:
STTTên loại

 

hoá đơn

Mẫu sốKý hiệuSố lượngTừ sốĐến sốNgày bắt đầu sử dụngDoanh nghiệp in
TênMST
          
          
          

Chi cục thuế thông báo phát hành hóa đơn, các đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi thực hiện.

Nơi nhận

– Lưu VT

CHI CỤC TRƯỞNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191