Thông báo tin buồn

Mẫu Thông báo tin buồn


TỔ TRƯỞNG KHU PHỐ SÔ…

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

TIN BUỒN

Tổ trưởng tổ dân phố số:… và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Bà:……………………………………. Sinh ngày:…../…./………………………

Hộ khẩu thường trú :………………………………………………………………

Sau một thời gian lâm bệnh,  mặc dù đã được các y, bác sĩ thăm khám chữa bệnh tại bệnh viện:……. Tuy nhiên, vì tuổi già sức yếu và bệnh tình quá nặng không thể cứu chữa. Nên Bà: ………. Đã từ trần vào hồi….h/…/…/… ( tức là ngày../…/… âm lịch). Hưởng thọ:…. Tuổi.

  • Lễ viếng được tổ chức vào hồi:…h/…./…./….. tại nhà Tang lễ số…./…./…..
  • Lễ truy điệu vào hồi:….h/…/…../…..
  • Lễ di quan vào hồi:…h…/…./……

Trân trọng kính báo.

Nơi nhận:

– Lưu

TM GIA ĐÌNH

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191