Tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Mẫu Tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu


CÔNG TY …….

Số : …/…..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XẾP HẠNG NHÀ THẦU

( V/v Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu của Dự án ……….)

Kính gửi : Ban lãnh đạo Công ty ……

Căn cứ :

– Quyết định phê duyệt Dự án số ……

-Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số ……

Sau đây , Bộ phận mời thầu trình Công ty ……. xem xét danh sách xếp hạng nhà thầu của Dự án …… thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm :

 

STTTÊN NHÀ THẦUTÊN GÓI THẦUGIÁ THẦUPHƯƠNG THỨC LỰA CHỌNXẾP HẠNG NHÀ THẦU
1     
2     
3     
4     
5     
……     

Kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty …… xem xét , phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu .

Nơi nhận:                                                                            Đơn vị đề xuất

– …….;                                                                                (Ký tên đóng dấu)

– Lưu..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191