Tờ trình phê duyệt kế hoạch

Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch


CÔNG TY …….

Số : …/…..

(V/v : Phê duyệt kế hoạch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH

Kính gửi : Ban lãnh đạo Công ty ……

Sau khi nghiên cứu dự án ….. , Phòng kế hoạch đã triển khai dự án với những nội dung dưới đây :

I.MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

  • Tên dự án : ….
  • Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư : ….
  • Tên chủ đầu tư hoặc chủ dự án : ….
  • Nguồn vốn : ….
  • Thời gian thực hiện dự án : ….
  • Địa điểm, quy mô dự án : ….
  • ………

II.PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

 

STTNỘI DUNG CÔNG VIỆCĐƠN VỊ THỰC HIỆNTHỜI GIAN THỰC HIỆN
1   
2   
3   
……   

Kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty …… xem xét , phê duyệt kế hoạch triển khai dự án  .

Nơi nhận:                                                                             Đơn vị đề xuất

– …….;                                                                                (Ký tên đóng dấu)

– Lưu..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191