Tờ trình quy hoạch cán bộ

Mẫu Tờ trình quy hoạch cán bộ


………….

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ TRÌNH QUY HOẠCH CÁN BỘ

( V/v quy hoạch cán bộ giai đoạn ….- ….)

Kính gửi : Ban  Thường vụ Đảng ủy ……

Căn cứ Hướng dẫn …../…. Của ….. về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ ….-…. Tập thể lãnh đạo của ….. đã tổ chức quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ theo đúng Hướng dẫn , phù hợp với nhiệm vụ và sự phát triển của đơn vị , cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ ở từng chức danh trên cơ sở tiêu chuẩn chung của cán bộ , chức năng , nhiệm vụ  và điều kiện cụ thể của đơn vị .

Căn cứ vào kết quả số phiếu tại các bước theo quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ , tập thể lãnh đạo của ….. trình quy hoạch cán bộ như sau :

I. Quy hoạch Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ ….-….

STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
1   
2   

II. Quy hoạch Phó Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ ….-….

STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
1   
2   

III. Quy hoạch Bí thư chi bộ nhiệm kỳ ….-….

STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
1   
2   

IV. Quy hoạch Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ ….-….

STTHọ và tênChức vụĐơn vị công tác
1   
2   

Kính đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy …… xem xét , quyết định .

Nơi nhận:                                                                           Đơn vị đề xuất

– …….;                                                                               (Ký tên đóng dấu)

– Lưu..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191