Tờ trình thẩm định dự án xây dựng công trình

Mẫu Tờ trình thẩm định dự án xây dựng công trình


CÔNG TY CỔ PHẦN………..

Số: …………… /TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

………., ngày……… tháng……… năm 2019

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

V/v thẩm định dự án xây dựng công trình…..

                                                      Kính gửi: –  Cơ quan thẩm định dự án….

Căn cứ  Luật xây dựng 2014;

Căn cứ Thông tư số: 18/2016/TT-BXD quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Công ty cổ phần ….  trình cơ quan thẩm định dự án về việc thẩm định dự án xây dựng………với các nội dung:

1.     Thông tin dự án:

2.     Giấy tờ xác thực đi kèm:

Trên đây là các thông về dự án,  Công ty …..kính trình cơ quan thẩm định dự án xem xét thẩm định.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu

CÔNG TY…..

( Ký tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191