Tờ trình về việc phê duyệt dự toán

Mẫu Tờ trình về việc phê duyệt dự toán


CÔNG TY …….

Số : …/….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN

(V/v: Phê duyệt dự toán)

Kính gửi : Ban lãnh đạo Công ty ……

Sau khi nghiên cứu dự án ….. , Phòng tài chính trình dự toán chi tiết của …. với các nội dung như sau :

 1. Cơ quan thực hiện :
 • …..
 1. Cơ quan lập dự toán :
 • …..
 1. Kinh phí :
 • Tổng cộng :

Bao gồm :

 • Chi phí …… : …….
 • Chi phí ……. :…….
 • Chi phí ……. :…….
 • Chi phí ……. :…….
 • Chi phí khác có liên quan : ….
 • Chi phí dự phòng : …
 1. Nguồn vốn :
 • ……
 • ……

Kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty …… xem xét , phê duyệt dự toán của ……

Nơi nhận:                                                                           Đơn vị đề xuất

– …….;                                                                               (Ký tên đóng dấu)

– Lưu..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191