Tờ trình về việc thanh lý tài sản

Mẫu Tờ trình về việc thanh lý tài sản


 CÔNG TY CỔ PHẦN………..

Số: …………… /TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

………., ngày……… tháng……… năm 2019

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THANH LÝ TÀI SẢN

Về  việc thanh lý tài sản Công ty cổ phần….

Kính gửi: – Ban lãnh đạo công ty

Căn cứ Điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của công ty…;

Căn cứ vào hiện trạng thực tế của tài sản cũng như nhu cầu chung của công ty;

Tôi: Nguyễn Văn A.

Chức vụ: trưởng ban quản lý, bảo vệ cơ sở vật chất chung của công ty.

Sau quá trình kiểm tra, xem xét của các nhân viên phòng quản lý, bảo vệ cơ sở vật chất công ty …… cũng như phản ánh từ phía các nhân viên bộ phân khác về việc sử dụng cơ sở chất, xét thấy một số tài sản đã và đang trong tình trạng sử dụng không được đảm bảo và gây khó khăn trong quá trình sử dụng. Do vậy, thay mặt phòng quản lý….. tôi trình ban lãnh đạo công ty về việc được thanh lý một số tài sản sau

Tên tài sảnTình trạngĐịnh giá thanh lý
1,…… 
2,  
3,  
……….  

Trên đây là thông tin về số tài sản cần thanh lý, kính mong ban lãnh đạo xem xét và phê duyệt để chúng tôi có thể thực hiện việc thanh lý được diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Sau khi được cấp trên chấp thuận, chúng tôi sẽ báo cáo lại chi tiết tiến trình, cụ thể về buổi thanh lý.

Nơi nhận:

–         Như trên

–         Lưu VT

TM BAN QUẢN LÝ

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191