Mẫu Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ

Mẫu số: 01-3/ĐNHT – Mẫu Bảng kê hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ HỒ SƠ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số … ngày …)

[01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ….đến…

[02] Tên người nộp thuế:………………………….…………………………….…………

     [03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế:……………………………………………………………………..

     [05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

STT

Hợp đồng xuất nhập khẩuTờ khai hải quanChứng từ thanh toán qua ngân hàng/Văn bản xác nhân với nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ
 

Hợp đồng xuất khẩu

 

Hợp đồng nhập khẩu

 

Hình thức thanh toán

 

Xuất khẩu

 

Nhập khẩu

SốNgàySốNgàySốNgàySốNgàySốNgàySố tiền
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)

 

Các tài liệu khác (nếu có):………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…………………………….

Chứng chỉ hành nghề số:……….

Ngày ……… tháng……. năm …………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191