Mẫu Bảng kê thanh toán tiền điện, nước

Mẫu Bảng kê thanh toán tiền điện, nước

Mẫu số: 02/TNDN: BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

(Ngày……tháng….. năm ………)

 
 
Mã số thuế:

 

  • Tên doanh nghiệp:…………………………………………….

……………………………………………………………………………………

  • Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………
  • Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh:………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

  • Địa chỉ thuê:…………………………………………………………………………………………

 

Hóa đơn GTGT  thanh toán tiền điện, nước với đơn vị cung cấpChứng từ thanh toán tiền điện, nước thực tế Doanh nghiệp sử dụng
Số hóa đơnNgày Tháng nămĐơn vị cung cấpSản lượng điện, nước tiêu thụThành tiềnSố chứng từNgày tháng nămSản lượng điện, nước tiêu thụThành tiền
         

 

  • Tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT):…………………………………………

                                                                                                Ngày…… tháng… năm 20..

  Người lập bảng kê                                                        Giám đốc doanh nghiệp

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                              (Ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191