Mẫu Bảng tổng hợp chi phí xăng dầu

Mẫu số: 01-2/ĐNHT BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XĂNG DẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

BẢNG TỔNG HỢP PHÍ XĂNG DẦU

(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số … ngày … tháng… năm…)

[01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ….đến…

[02] Tên người nộp thuế:………………………….…………………………….…………

     [03] Mã số thuế:              

[04] Tên đại lý thuế:……………………………………………………………………..

     [05] Mã số thuế:              

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TTLoại

 

xăng dầu

xuất khẩu

Tờ khai hải quanSố lượng xăng dầu xuất khẩuMức phí xăng dầu đã trả (đồng/đơn vị tính)Tiền phí

 

đề nghị hoàn

SốNgày, tháng, năm
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(5)x(6)
A. Xăng (đơn vị tính: Lít):   
1     
     
B. Diezen (đơn vị tính: Lít):   
1     
     
C. Dầu mỡ nhờn (đơn vị tính: Kg):   
1     
     
Cộng 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…………………………

Chứng chỉ hành nghề số:……………

Ngày ……… tháng……. năm …………

 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191