Mẫu Báo cáo các sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm

PHỤ LỤC 8: BÁO CÁO CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ, CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 ca Bộ Tài chính)

BÁO CÁO

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ, CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI

  • Tên doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ/chi nhánh nước ngoài:……………………………………….

  • Tháng báo cáo:……………………………………………………………………………………………………….

Số thứ tựTên sn phẩm bảo hiểmTên nghiệp vụ bảo hỉểmNội dung
ITên sản phẩm bảo hiểm mới triển khai trong thángTóm tắt nội dung chính của sản phẩm bảo hiểm
1
2
3
IITên sản phẩm bảo hiểm không còn triển khai trong thángLý do không triển khai
1
2
3
Tổng số sản phẩm bảo hiểm đang triển khai tính đến thời điểm hiện tại:

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ tên)

…., ngày ... tháng năm …
Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191