Mẫu Báo cáo danh mục sản phẩm quý của DNBH nhân thọ

PHỤ LỤC 9: BÁO CÁO DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG QUÝ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 ca Bộ Tài chính)

BÁO CÁO DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG QUÝ
CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ

  • Tên doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ:

DANH MỤC SẢN PHM

Quý …năm…

STTTên nghiệp vụTên sản phẩm đưc Bộ Tài chính phê chuẩnTênthương mại (nếucó)Số côngvăn phê chuẩn của BTC, ngày phê chuẩnCông văn phê chuẩn sửa đi, b sung (nếu có)Ngàytriển khaiNgàydừngtriển khai
Sản phẩm bảo hiểm chính
        
        
        
        
        
        
        
        
Sản phẩm bổ trợ
        
        
        

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ tên)

…., ngày ... tháng năm …
Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191