Mẫu báo cáo kết quả chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ

Mẫu báo cáo kết quả chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ – Phụ lục số 21

(Ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ

RA CÔNG CHÚNG

(Tên chứng chỉ quỹ……)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số …..   ngày …. tháng …. năm….)

 

Kính gửi:Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

 

 1. Công ty quản lý quỹ:
 • Tên:

 • Địa chỉ trụ sở chính:

 • Điện thoại:

 • Fax:

 1. Ngân hàng giám sát:
 • Tên:

 • Địa chỉ trụ sở chính:

 • Điện thoại:

 • Fax:

 

III. Chứng chỉ quỹ chào bán:

 1. Tên quỹ chào bán:
 2. Mệnh giá:
 3. Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán/phát hành:
 4. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến :
 5. Hiệu lực đăng ký chào bán/phát hành: từ ngày…/……../…….. tới ngày……./……./……….
 6. Thời hạn nhận đăng ký mua/thanh toán: từ ngày ……/……./…… tới ngày ……../……./……..
 7. Tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có):
 8. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính:
 9. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng chứng chỉ quỹ cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có):
 10. Phí bảo lãnh phát hành:
 11. Đại lý phân phối:
 • Tên:

 • Địa chỉ trụ sở chính:

 • Điện thoại:

 • Fax:

 

 1. Kết quả chào bán/phát hành chứng chỉ quỹ:

 

Đối tượng mua chứng chỉ quỹGiá chào bánSố chứng chỉ quỹ chào bánSố lượng chứng chỉ quỹ đăng ký muaSố lượng chứng chỉ quỹ được phân phốiSố người đăng ký muaSố người được phân phốiSố người không được phân phốiSố chứng chỉ quỹ còn lạiTỷ lệ chứng chỉ quỹ phân phối
12345678=6-79=3-510
1. Nhà đầu tư trong nướcCá nhân
Tổ chức
Tổng số
2. Nhà đầu tư nước ngoàiCá nhân
Tổ chức
Tổng số
Tổng số

 

 1. Tổng hợp kết quả đợt chào bán chứng chỉ quỹ:
 2. Tổng số chứng chỉ quỹ đã phân phối:.., chiếm….% tổng số chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán.
 3. Tổng số tiền thu được cho quỹ:………………..đồng.
 4. Tổng chi phí :………………………………………………………………..đồng.

–             Phí bảo lãnh phát hành:

–             Phí phân phối:

–             Phí tư vấn luật:

–             Phí khác (nêu rõ)

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành kể cả trong và ngoài nước (đính kèm)

…, ngày … tháng … năm …

 

Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty

quản lý quỹ

(ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191