Mẫu Báo cáo tài chính áp dụng cho Công ty quản lý quỹ

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH MỤC VÀ MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ

PHỤ LỤC SỐ 02

Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ

DANH MỤC VÀ MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ÁP DỤNG CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

STTTên báo cáo tài chínhKý hiệu
IBáo cáo tài chính năm 
01Bảng Cân đối kế toánMẫu số B 01 – CTQ
02Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhMẫu số B 02 – CTQ
03Báo cáo lưu chuyển tiền tệMẫu số B 03 – CTQ
04Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữuMẫu số B 05 – CTQ
05Bản thuyết minh báo cáo tài chínhMẫu số B 09 – CTQ
IIBáo cáo tài chính giữa niên độ 
01Bảng Cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)Mẫu số B 01a – CTQ
02Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)Mẫu số B 02a – CTQ
03Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ)Mẫu số B 03a – CTQ
04Bảng thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọcMẫu số B 09a – CTQ

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư - Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật – Công ty luật LVN

1900.0191